EKSPERTISE

Hos Din Freelance Bogholder får du en dedikeret sparringspartner, som vil vejlede og støtte dig hele vejen igennem - på telefon, via e-mail eller personligt.

BOGFØRING

Bogføringene omfatter som minimum finansbogføring, samt hvis ønsket 

udarbejdelse af perioderegnskab. Dette kræver kiggeadgang til firmets bank via MitID.

Jeg benytter som standard E-conomic til bogføring, men arbejder også i C5, Navision, Business Central 365, SPY(kunde/lager system), samt div. andre bogføringssystemer


BUDGET - BUDGETOPFØLGNING

Opstilling af dit firmas forventede indtægter og omkostninger for en given periode, med beskrivelse af forudsætninger for dette.

Såfremt du har valgt at få udarbejdet et Budget i din virksomhed, kan vi derfor periodevis lave budgetopfølgning, som giver dig indblikket i, om du styre den rigtige vej eller der skal laves ændringer i dine forudsætninger for indtjening.

LØN

Lønkørsel for timelønnet og funktionærer.

Jeg benytter som standart Danløn til lønkørsel.

Din Freelance Bogholder skal have adgang til e-indkomst for dit firma


ÅRSAFSLUTNING


Når dit regnskab for året skal afsluttes og til revisor er der nogle helt bestemte procedure/opgaver, der skal gennemgåes, så årets tal er gennemgået og afstem, før regnskabsmaterialet kan overdrages til din revisor. Din Freelance Bogholder sørger for at dette blir gjort.

Jeg kan også tilbyde at dit regnskab blir udarbejdet i samarbejde med Letregnskab 

PROJEKTSTYRING

Har du behov for at bruge Projektstyring i din virksomhed kan Din Freelance Bogholder opsætte Projektmodulet i E-conomic, så dine kreditorfaktura og Kundefaktura kommer ind på de forskellinge Projekter dit firma løbende har.

Ved årsafslutningen gennemgåes status på Igangværende projekter ifht. den %-vise færdiggørelsesgrad for året.


MOMS

Der laves momsafstemning over de bogførte poster og momsafregning til SKAT ifht. hvodan du er registreret for afregning. (månedlig - kvartal - halvår)

MOMS kan omfatte alm moms- OSS moms (Privat Webshopsalg EU) - Importmoms & Told alt efter karakteren af din virksomhed.

Din Freelance Bogholder skal have adgang til SKAT på vegne af dit firma, for at kunne indberette og hente oplysninger.

FAKTURERING - DEBITORSTYRING

Fakturering i tide og opfølgning af betaling fra dine kunder er en at de vigtigste fokuspunkter i din virksomhed. Vigtigt overfor din kunde ifht. at sende faktura rettidigt og vigtigt for din virksomhed ifht din likviditet.

Din Freelance Bogholder kan varetage begge dele for din virksomhed.

BETALINGER - KREDITORSTYRING

Intet firma uden kreditorer, der meget gerne vil have betaling til tiden. Det er derfor vigtig af få dine Kreditorer oprettet med de rigtige betalingsbetingelser og ikke mindst momsgruppe, hvis der er både danske EU og ikke EU kreditorer for korrekt bogføring i Økonimisystemet.

Din Freelance Bogholder sørger for dette at stamdataerne er i orden og bogfører dine kreditorer.

Ifht procedure for betaling af dine kreditorer aftales nærmerer.

Her er 3 løsninger:

  1. Du varetager selv betalinger
  2. Din Freelance Bogholder får adgang til at lægge betalinger ind og du 2. godkender i banken
  3. Din Freelance Bogholder har adgang til både at lægge betalinger ind og endelig godkende.

De 2 sidste forudsætter at Din Freelance Bogholder har adgang med MitID

OPSTART AF VIRKSOMHED

Har du brug for hjælp:

  1. Til reg. af din virksomhed i Virk.dk 
  2. Opstart af E-conomic
  3. Oprettelse af Aftale med Danløn
  4. Intro til brug af E-conomic eller Danløn

så står Din Freelance Bogholder klar til at hjælpe dig.