At være opdateret med dit Regnskab er den bedste måde at optimerer din Likviditet og dit firma's økonomi på

Sådan fungerer det

Din Freelance Bogholder hjælper dig med at nå dine mål

1. Bestil et gratis møde

Vil jeres firma have jeres økonomifunktion til at spille eller er hovedpinen i dit firma at I altid er bagud med fakturering, bogføring, moms, betalinger, rykning af kunder , Løn og lignende, så lad os mødes for en uforpligtigende snak om, hvordan Din Freelance Bogholder kan løse opgaven.

2. Drøftelse af dine behov


På mødet kommer vi nærmere ind på, hvad behov dit firma har, i forhold til at få løst de administrative og regnskabsmæssige opgaver, så de optimerers bedst muligt.

3. Udarbejd en plan


Sammen udarbejder vi en plan for hvordan Din Freelance Bogholder kan løse opgaven, så også dit regnskab kan blive et styringsredskab for din virksomhed .

Hvordan kontrollerer du din virksomheds indtjeningsmål ?

Ud over at få den daglige drift i din virksomhed til at køre, er det vigtigt at kunne måle, om din daglige arbejdsindsats står mål med dine forventninger til indtjening. Til det har du brug for at udarbejde et Budget, der viser forventet omsætning - vareforbrug og adminstrationsomkostninger, så du har værktøjet du kan måle realiseret tal til. Book et møde med Din Freelance Bogholder for en yderligere snak.

Din Freelance Bogholder er klar til at hjælpe DIN virksomhed med de administrative opgaver – lige fra opstart af virksomhed over implementering af økonomi- og lønsystem, varetagelse af de administrative opgaver frem til aflevering af Årsafslutning til din revisor